Wczytuję dane...

Historia fotowoltaiki w Polsce

Historia fotowoltaiki w Polsce

Choć fotowoltaika kojarzy się głównie z nowoczesnymi, ekologicznymi technologiami, jej historia w Polsce sięga połowy XX wieku. Przez kolejne dziesięciolecia rozwój tej energetyki odnawialnej mierzył się z licznymi wyzwaniami, jednak nie można zaprzeczyć, że w ostatnich latach obserwuje się prawdziwy boom w zakresie jej zastosowania. Poniżej omówimy czynniki, które wpłynęły na popularność fotowoltaiki w naszym kraju.

Początki fotowoltaiki w Polsce

Rozwój fotowoltaiki jako istotnego źródła energii słonecznej zaczął się w Polsce w połowie XX wieku. Naukowcy prowadzili eksperymentalne badania, które koncentrowały się przede wszystkim na sprawdzaniu właściwości ogniw fotowoltaicznych oraz opracowywaniu pierwszych modeli tych urządzeń.

Następnie moduły fotowoltaiczne zaczęły zdobywać większą uwagę zarówno na świecie, jak i w Polsce. Przyczyniły się do tego m.in. rosnące ceny ropy naftowej oraz globalne problemy energetyczne. W naszym kraju istotnym czynnikiem była także świadomość negatywnego wpływu energetyki opartej na paliwach kopalnych na środowisko naturalne.

Przełomowe zmiany na przełomie XX i XXI wieku

Na przełomie XX i XXI wieku fotowoltaika w Polsce zaczęła nabierać prawdziwego znaczenia. Wpływ na to miało kilka kluczowych czynników. Po pierwsze, dalszy rozwój naukowy w dziedzinie ogniw fotowoltaicznych oraz spadek ich kosztów. Po drugie, globalny trend wzrostu świadomości ekologicznej, który wpłynął na popularyzację energii odnawialnej. Po trzecie, wprowadzenie w Polsce systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej.

Fotowoltaika w Polsce dziś – potencjał

Obecnie fotowoltaika jest jednym z najszybciej rozwijających się źródeł energii odnawialnej w Polsce. Wielu ekspertów z dziedziny energetyki przewiduje, że jej rola będzie rosła w najbliższych latach, szczególnie w kontekście konieczności ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz wycofania się z energetyki opartej na paliwach kopalnych.